Het komt regelmatig voor dat er iemand valt in en rondom het huis; even een onoplettend moment en je struikelt over een drempel of een kleedje. Een val is zo gebeurd, maar de gevolgen zijn vaak groot! Naast lichamelijke gevolgen kan de angst om nog eens te vallen zorgen voor beperkingen van activiteiten. Gelukkig zijn valongevallen voor een deel te voorkomen door het nemen van maatregelen. Dit noemen we Valpreventie. Valpreventie omvat alle dingen die u zelf preventief zou kunnen doen om niet te vallen en indien u toch valt, om daar dan zo min mogelijk klachten bij op te lopen.

In de valpreventieweek worden er op veel plaatsen in het land informatiebijeenkomsten gehouden over dit onderwerp, ook in Heerjansdam in het Midden-Inn.

Belangrijke risicofactoren die voor een verhoogde kans op vallen geven zijn:

• Problemen met evenwicht
• Problemen met lopen
• Moeite met opstaan
• Problemen met aan– en/of uitkleden
• Bepaalde (combinaties van) medicijnen
• Pijn of slijtage aan knieën of heupen
• Ongewenst urineverlies
• Niet scherp kunnen zien
• Geheugenproblemen

Er is zelden maar één risicofactor die een val veroorzaakt. Hoe meer risicofactoren er aanwezig zijn, hoe groter de kans op vallen is. Laat u goed informeren over de mogelijkheden die er zijn om uw situatie te optimaliseren.

Om de kans op vallen te verkleinen is het belangrijk om voldoende te bewegen, oefeningen te doen, de inrichting van uw huis onder de loep te nemen en bloeddruk, medicatie, ogen en oren regelmatig te laten controleren.

Voelt u zich wel eens onzeker bij het lopen en vraagt u zich daarbij af of u in wisselende situaties over voldoende evenwicht beschikt om vallen te voorkomen? Of hebt u nog wel een goede balans, maar wilt u graag tips en oefeningen ter voorkoming van vallen? Dan is een valpreventiecursus wellicht iets voor u.

Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om individuele behandeling gericht op valpreventie aan te vragen bij onze praktijk.
Cursus ‘Vallen Verleden Tijd’

Voor wie
Als u al eerder gevallen bent en/of bang bent om te vallen, dan zou deelnemen aan de cursus ‘Vallen Verleden Tijd’ voor u erg zinvol zijn.

Voorwaarden voor deelname:
• u bent ouder dan 60 jaar
• u kunt 15 minuten lopen zonder hulpmiddel
• u heeft geen aandoening waarbij u zich niet mag inspannen of dementie

Het doel van de cursus is om ouderen te leren omgaan met lastige situaties, die zij dagelijks in en om hun woning tegenkomen en die de kans op vallen vergroten. Denk hierbij aan losliggende kleedjes, scheve stoeptegels, natte bladeren en trappen.

Plaats en inhoud
De cursus vindt plaats in sporthal ‘den Dam’ op dinsdagmiddag en bestaat uit 10 lessen van 1½ uur waarin de volgende items aan bod komen:
• het aanleren van valtechnieken om veilig te leren vallen
• een circuittraining om balans en evenwicht te verbeteren
• een sport- en speldeel, ter verbetering van kracht, coördinatie en conditie

Effecten
De cursus ‘Vallen Verleden Tijd’ is ontwikkeld door de Sint Maartenskliniek. Daar is de effectiviteit van het valpreventieprogramma wetenschappelijk onderzocht en kwam men tot een aantal mooie conclusies. Het aantal valincidenten vermindert bijvoorbeeld met maar liefst 46%. Bovendien geven deelnemers aan na het programma meer zelfvertrouwen te hebben en minder bang te zijn om te vallen. Ook worden mogelijke gevaren beter herkent en kunnen zij hier beter mee omgaan.

Voorafgaand aan de cursus is er een individueel gesprek met een fysiotherapeut, waarbij ook enkele loop- en balanstesten worden afgenomen. Na de cursus vindt er een persoonlijke evaluatie plaats om te bepalen wat het effect van de cursus voor u is geweest.

Kosten
Vergoeding van de kosten voor de cursus ‘Vallen Verleden Tijd’ is afhankelijk van uw aanvullende pakket bij uw zorgverzekering. De meeste zorgverzekeraars vergoeden de cursus volledig of gedeeltelijk. Mocht een individueel programma nodig zijn dan wordt dit vergoed als fysiotherapie. We informeren u graag naar de mogelijkheden en de kosten.

Er zullen herhalingsbijeenkomsten worden georganiseerd voor oud-deelnemers van de cursus ‘Vallen Verleden Tijd’.

Naast de cursus ‘Vallen Verleden Tijd’ zullen we speciale bijeenkomsten gaan geven over opstaan na een val met algemene en persoonlijke adviezen en tips.