Podologie

Podologie is een therapie die zich richt op het voorkomen en behandelen van voetklachten en stoornissen in de voet.
Ook klachten elders in het lichaam die door standsafwijkingen van de voeten worden veroorzaakt, kunnen door de podologie voorkomen en behandeld worden.

U kunt zich voor een vrijblijvend podologisch consult altijd aanmelden.

Tijdens zo'n consult
- worden de klachten ge´nventariseerd
- wordt er een functie onderzoek van de voeten gedaan
- worden de voetafdrukken bekeken met behulp van een voetspiegel
- worden er blauwdrukken gemaakt van de voetafdruk in stand en tijdens lopen
- wordt de houding en het bewegingsapparaat onderzocht
- worden de schoenen ge´nspecteerd

Vervolgens wordt aan de hand van de hierbij verkregen informatie gekeken of steun-, sport- of therapiezolen nuttig zouden kunnen zijn ter correctie, stabilisatie of ondersteuning.

Tijdens het verdere onderzoek worden dan verschillende kleine elementjes onder de voeten geplaatst waarmee veranderingen in de houding bewerkstelligd kunnen worden. Als met een bepaalde combinatie van elementjes de situatie verbetert, kunnen deze elementjes vervolgens in de zolen worden toegepast: Ze worden dan tussen het onder- en bovenleer geplaatst.

Op deze manier worden de zolen dus individueel aangemeten: het betreft hier dus altijd zolen die bij uw voeten en uw klachten passen!

Materiaal:
De zolen zijn gemaakt van kunststof in verschillende hardheden, afgewerkt met een leren bovenlaag. Ze kunnen vrijwel in alle soorten schoenen waarbij een hakhoogte van maximaal 2 centimeter de voorkeur heeft.

Stichting LOOP

Als registerpodoloog A + B ben ik aangesloten bij de Stichting LOOP (Landelijk Overkoepelend Orgaan voor de Podologie), die er op toeziet dat de bij haar geregistreerde podologen voldoen aan de door haar gestelde kwaliteitseisen door middel van cursussen en seminars met de bijbehorende examens. Vergoeding van de kosten door uw zorgverzekeraar is afhankelijk van uw aanvullende verzekering, zie www.loop.nl