Wij vinden uw privacy belangrijk

Fysiotherapeuten houden een registratie bij van medische en administratieve gegevens om behandelingen zo goed mogelijk uit te kunnen voeren. Op deze registratie is de wet op de Persoonsgegevens van toepassing en de WGBO (wet op de geneeskundige behandelovereenkomst).
De WGBO bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patient.
Fysiotherapeuten hebben een geheimhoudingsplicht en alleen een verslag aan de verwijzend arts bevat gegevens over uw behandeling. Aan derden wordt over u en de behandeling geen mededeling gedaan. U heeft zelf het recht om uw eigen gegevens in te zien.

We doen ons uiterste best om aan de eisen van de nieuwe AVG wet te voldoen, waardoor uw privacy zo goed mogelijk beschermd wordt.